รับทำวีซ่าพม่า

รายละเอียดการขอวีซ่าประเทศพม่า

 

 

 *มีบริการเสริม

ปรินท์รูปถ่ายจากไลน์ 100 บาท

ราคาค่ารับส่ง ต่อครั้ง เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับ ระยะทาง ควรสอบถามก่อนดำเนินการ

นครชัยแอร หมอชิต 600 บาท, สยามเฟริสทัวร์ หัวลำโพง 400 บาท,รถตู้ อนุสาวรียชัย 300 บาท

รับส่งด้วย แมสเซนเจอร์ ใน กทม 200 -500 บาท ปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  400-800 บาท

พิเศษ รับส่ง ที่ สนามบิน ดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ 500-1000 บาท 

 

 

     เวลาทำการ (จันทร์-อาทิตย์8:30-18:00 น)

     คุณติ๊ก  096-0085-498 , Line ID : visamyanmar

คุณตุ๊ก 090-1249296 ,Line ID : 0901249296

    คุณนิต  094-0098199 , Line ID: phanitthep

 

..
วันและเวลาทำการของสถานทูตพม่า
วัน จันทร์ – ศุกร์
สมัครขอวีซ่าพม่า 9.00 – 12.00 น.
ขอรับวีซ่าพม่า 15.30 – 16.30 น

คุณสามารถใช้บริการขอวีซ่าพม่าได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

                         
              
หมายเหตุ: - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการ ขอวีซ่าพม่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงและใบสมัครวีซ่าพม่่าที่ยื่นเข้าไปนั้นจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของสถานทูตพม่า

 ติดต่อสอบถามได้ที่

 (เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์8:00-20:00 น)

คุณติ๊ก  096-0085-498  Line ID : visamyanmar

                                                คุณตุ๊ก 090-1249296 ,Line ID : 0901249296

                                                คุณนิต  094-0098199 Line ID : phanitthep

ขั้นตอนการขอวีซ่าพม่า
ขั้นตอนการขอ VISA เข้าประเทศพม่า
eng_visa_re

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

คุณจิตรลดา ตุลสุข
312/70 ซ.ชวกุล ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400

ค่ารับส่งเอกสารคิดตามจริงขึ้นกับระยะทาง

 

            เวลาทำการ(จันทร์-อาทิตย์ 8:30-18:00 น) 

           คุณติ๊ก  096-0085-498, Line ID :  visamyanmar

             ติดต่อคุณนิต  094-0098199     Line ID : phanitthep

พาสปอร์ตต่างด้าวติดต่อสอบถาม Hot line 24  hrs:

             คุณเต๋า 086-5440-027 , Line Id: at6578

             email: at6578@gmail.com

เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าพม่า
เอกสารที่จำเป็นควรเตรียมให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งขอวีซ่าพม่าทุกครั้ง ได้แก่
1
abstvideo-icon-lrg
รูปถ่ายสีเท่านั้น (ขาวดำใช้ไม่ได้)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหู ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ***มีบริการเสริมปรินท์รูปถ่ายจากไลน์ 100 บาท***
2
passport
พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3
Copy-icon
สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
4
clipboard
แบบฟอร์มขอวีซ่าพม่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วีซ่าท่องเที่ยว , วีซ่าธุรกิจ)
5
Briefcase
ถ้าให้ทางเรากรอกใบสมัครให้ รบกวนแจ้ง อาชีพ และชื่อที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น บัตรประชาชน หากท่านเกษียณ กรุณา ระบุ งานล่าสุด
6
certificate
* หากขอวีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงาน และใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานเป็นภาษาพม่าแนบมาด้วย

                                                                                              

วันหยุดของสถานทูตพม่า ประจำปี 2559(2016)
เดือนมกราคม       1,4
เดือนกุมภาพันธ์     8,12,22
เดือนมีนาคม         2,23
เดือนเมษายน        11-20
เดือนพฤษภาคม     2,5 
เดือนมิถุนายน        –
เดือนกรกฎาคม      19
เดือนสิงหาคม       12
เดือนกันยายน        –
เดือนตุลาคม        24
เดือนพฤศจิกายน    14,24
เดือนธันวาคม     5,12,25