รับทำวีซ่าพม่า

รายละเอียดการขอวีซ่าประเทศพม่า

บริการ รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าธุรกิจ,วีซ่าเยี่ยมญาติ สำหรับหนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทางต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศพม่า

*ท่านที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และเดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราให้อาศัยอยู่ได้ 14 วัน สามารถเข้าประเทศเมียนมาร์ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

** สำหรับท่านที่เดินทางผ่านทางอื่นๆ(ด่านชายแดน,เรือ) จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศเมียนมาร์

*** เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับสถานฑูต

*** ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ราคานี้ไม่รวมค่ารับส่ง ขึ้นอยู่กับ ระยะทาง ควรสอบถามก่อนดำเนินการ

สนใจติดต่อ visa hot line  : 0971788912

 

 

     เวลาทำการ (จันทร์-อาทิตย์8:30-18:00 น)

คุณเต๋า 097-1788912****

คุณติ๊ก  096-0085-498 , Line ID : visamyanmar

คุณตุ๊ก 090-1249296 ,Line ID : 0901249296

 คุณนิต  094-0098199 , Line ID: phanitthep

 

..
วันและเวลาทำการของสถานทูตพม่า
วัน จันทร์ – ศุกร์
สมัครขอวีซ่าพม่า 9.00 – 12.00 น.
ขอรับวีซ่าพม่า 15.30 – 16.30 น

คุณสามารถใช้บริการขอวีซ่าพม่าได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

                         
              
หมายเหตุ: - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการ ขอวีซ่าพม่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงและใบสมัครวีซ่าพม่่าที่ยื่นเข้าไปนั้นจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของสถานทูตพม่า

 ติดต่อสอบถามได้ที่

 (เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์8:00-20:00 น)

คุณเต๋า 097-1788912

คุณติ๊ก  096-0085-498  Line ID : visamyanmar

             คุณตุ๊ก 090-1249296 

             คุณนิต  094-0098199 Line ID : phanitthep

ขั้นตอนการขอวีซ่าพม่า
ขั้นตอนการขอ VISA เข้าประเทศพม่า
eng_visa_re

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

รับทำวีซ่าพม่า
312/70 ซ.ชวกุล ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400

ค่ารับส่งเอกสารคิดตามจริงขึ้นกับระยะทาง

 

            เวลาทำการ(จันทร์-อาทิตย์ 8:30-18:00 น) 

***คุณเต๋า 097-1788912***

           คุณติ๊ก  096-0085-498, Line ID :  visamyanmar

             ติดต่อคุณนิต  094-0098199     Line ID : phanitthep

พาสปอร์ตต่างด้าวติดต่อสอบถาม Hot line 24  hrs:

             คุณเต๋า 086-5440-027 , Line Id: at6578

             email: at6578@gmail.com

เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าพม่า
เอกสารที่จำเป็นควรเตรียมให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งขอวีซ่าพม่าทุกครั้ง ได้แก่
1
abstvideo-icon-lrg
รูปถ่ายสีเท่านั้น (ขาวดำใช้ไม่ได้)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหู ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ***มีบริการเสริมปรินท์รูปถ่ายจากไลน์ 100 บาท***
2
passport
พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่าง2-3 แผ่น
3
Copy-icon
สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
4
clipboard
แบบฟอร์มขอวีซ่าพม่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วีซ่าท่องเที่ยว , วีซ่าธุรกิจ)
5
Briefcase
ถ้าให้ทางเรากรอกใบสมัครให้ รบกวนแจ้ง อาชีพ และชื่อที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น บัตรประชาชน หากท่านเกษียณ กรุณา ระบุ งานล่าสุด
6
certificate
* หากขอวีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงาน และใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานเป็นภาษาพม่าแนบมาด้วย

                                                                                              

วันหยุดของสถานทูตพม่า ประจำปี 2561(2018)
เดือนมกราคม       1,2,4
เดือนกุมภาพันธ์     –
เดือนมีนาคม         2,27
เดือนเมษายน        6,13,16,17
เดือนพฤษภาคม     1,14,29 
เดือนมิถุนายน        –
เดือนกรกฎาคม      19,27,30
เดือนสิงหาคม       13
เดือนกันยายน        –
เดือนตุลาคม        15,23,24,25
เดือนพฤศจิกายน    21,22
เดือนธันวาคม     5,10,25,31